فال حافظ - فال امروز - فال هفته - فال روزانه - فال روز - فال قهوه - فال ورق -فال ازدواج - فال عشق - فال انبيا - فال ماه - فال قرآن - فال تاروت - فال چوب - فال رمل - فال نيمه ماه - طالع بيني چيني - طالع بيني هندي - طالع بيني روزانه - طالع بيني ازدواج - طالع بيني ماه تولد و طالع بيني خورشيدي

.:. تقویم طالع بینی .:.

.

بازگشت به صفحه اصلی سایت

تقویم طالع بینی برای اولین بار در سایت ما ارائه شده و طالع بینی شما را طی روزهای یک ماه بازگو می کند.

معانی علامتهای موجود در تقویم:

 

وجود استرس

هماهنگی در طول روز (اوضاع بر وفق مراد است)

روزی همراه با پول

روزی همراه با عشق

برای مشاهده تقویم مخصوص ماه تولدتان روی  آن کلیک کنید

اسفند

بهمن

دی

آذر

آبان

مهر

شهریور

مرداد

تیر

خرداد

اردیبهشت

فروردین

1 تقویم مهرماه 1387

تقویم طالع بینی متولدین فروردین
جمعه پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

5

 
4
3
2
1

 

 
 
 
12
 
11
 
10
9
8
7
 
6
19
 
18
 
17
 
16
15
14
13
26
 
25
24
23
22
21
20
 
 
 
 
 
 
30
29
28
27
 

بازگشت به بالای صفحه

2 تقویم مهرماه 1387

تقویم طالع بینی متولدین اردیبهشت
جمعه پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

5

 
4

3

2
 
1
 
 
 
 
 
12
 
11

10

9

8

7

6

19

18

17
 
16

15

14

13
 
26

25

24

23

22
 
21

20

 
 
 
 
 
 
30

29
 
28
 
27

بازگشت به بالای صفحه

3 تقویم مهرماه 1387

تقویم طالع بینی متولدین خرداد
جمعه پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

5

 
4
 
3
 
2

1

 
 
 
 
12
 
11

10

9

8

7

6

19

18

17
 
16

15

14

13
 
26

25

24

23
 
22
 
21

20

 
 
 
 
 
 
30

29

28

27

بازگشت به بالای صفحه

4 تقویم مهرماه 1387

تقویم طالع بینی متولدین تیر
جمعه پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

5

 
4

3

2

1

 
 
 
 
12
 
11

10

9

8

7

6

19

18

17
 
16

15

14
 
13
 
26

25

24

23

22

21

20

 
 
 
 
 
 
30

29

28

27

بازگشت به بالای صفحه

5 تقویم مهرماه 1387

تقویم طالع بینی متولدین مرداد
جمعه پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

5

 
4

3

2

1

 
 
 
 
12
 
11

10

9
8
7
6
19

18

17
 
16
15
14
13
26
25
24
23
22
21
20
 
 
 
 
 
 
30
29
28
27

بازگشت به بالای صفحه

6 تقویم مهرماه 1387

تقویم طالع بینی متولدین شهریور

جمعه پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

5

 
4
 
3
 
2
 
1
 
 
 
 
 
12
 
11
 
10
9
8
7
6
19
18
17
 
16
15
14
13
26
25
24
23
 
22
 
21
20
 
 
 
 
 
 
30
29
 
28
 
27

بازگشت به بالای صفحه

7 تقویم مهرماه 1387

تقویم طالع بینی متولدین مهر
جمعه پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

5

 
4
3
 
2
1
 
 
 
 
12
 
11
10
9
8
7
 
6
19
18
17
 
16
15
14
13
 
26
25
24
23
22
21
20
 
 
 
 
 
 
30
29
28
27

بازگشت به بالای صفحه

8 تقویم مهرماه 1387

تقویم طالع بینی متولدین آبان
جمعه پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

5

 
4
3
2
1
 
 
 
 
12
 
11
10
9
 
8
 
7
 
6
19
18
17
16
15
14
13
26
 
25
 
24
23
22
 
21
 
20
 
 
 
 
 
 
30
29
28
27

بازگشت به بالای صفحه

9 تقویم مهرماه 1387

تقویم طالع بینی متولدین آذر
جمعه پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

5

 
4
3
2
 
1
 
 
 
 
 
12
 
11
 
10
9
8
7
6
19
18
17
 
16
15
14
13
26
25
24
23
22
21
20
 
 
 
 
 
 
30
29
28
 
27

بازگشت به بالای صفحه

10 تقویم مهرماه 1387

تقویم طالع بینی متولدین دی
جمعه پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

5

 

4

 
3
 
2
1
 
 
 
 
12
 
11
10
9
8
7
6
19
18
17
 
16
15
14
 
13
 
26
25
24
23
22
21
20
 
 
 
 
 
 
30
29
28
27

بازگشت به بالای صفحه

11 تقویم مهرماه 1387

تقویم طالع بینی متولدین بهمن
جمعه پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

5

 

4

3
2
 
1
 
 
 
 
 
12
 
11
10
9
8
7
 
6
19
18
17
 
16
15
14
 
13
 
26
25
24
23
 
22
 
21
20
 
 
 
 
 
 
30
29
 
28
 
27

بازگشت به بالای صفحه

12 تقویم مهرماه 1387

تقویم طالع بینی متولدین اسفند
جمعه پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

5

 

4

 
3
 
2
1
 
 
 
 
12
 
11
10
9
8
7
6
19
18
17
 
16
15
14
13
26
25
24
23
22
21
20
 
 
 
 
 
 
30
29
28
27

بازگشت به بالای صفحه